www.praha6.cz
email

O historii v NTK

Poslední letošní beseda ze série otevřených debat s veřejností patřila Danielu Hermanovi, řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů. 

V Národní technické knihovně, kde  se setkání s osobnostmi pravidelně konaly, hovořil na téma Očišťování historické paměti. „Budu hovořit o základních datech 20. století, která byla určující jednak pro naše dějiny a jednak samozřejmě i pro vývoj evropských, středoevropských událostí a proložím to určitými konkrétními událostmi ze života svých blízkých, protože si myslím, že je vždycky důležité z anonymní masy čísel vyjmout ty konkrétní příběhy, aby lidé si dovedli představit, jak se dějinné události zapisovaly do těch konkrétních lidských životů. Je to takový stručný dějepis 20. století v těch našich azimutech,“ uvedl před zahájením přednášky, kterou navštívilo několik desítek lidí.

Mgr. Daniel Herman je bývalý katolický kněz a mluvčí České biskupské konference. Spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa, s Hlasem Ameriky a s Rádiem Vatikán.

Další setkání s významnými osobnostmi jsou naplánována na příští rok. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz