www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2011

prosinec

201112.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

listopad

201111.pdf
(formát PDF, velikost 5.1 MB)

říjen

201110.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

září

201109.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

červenec

201107.pdf
(formát PDF, velikost 4.7 MB)

červen

201106.pdf
(formát PDF, velikost 7.6 MB)

květen

201105.pdf
(formát PDF, velikost 5.5 MB)

duben

201104.pdf
(formát PDF, velikost 5.2 MB)

březen

201103.pdf
(formát PDF, velikost 4.3 MB)

únor

201102.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

leden

201101.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz