www.praha6.cz
email

Přehled čísel ročníku 2014

prosinec

201412.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

listopad

201411.pdf
(formát PDF, velikost 4.2 MB)

říjen

201410.pdf
(formát PDF, velikost 3.8 MB)

září

201409.pdf
(formát PDF, velikost 4.4 MB)

červenec

201407.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

červen

201406.pdf
(formát PDF, velikost 3.9 MB)

květen

201405.pdf
(formát PDF, velikost 5.3 MB)

duben

201404.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

březen

201403.pdf
(formát PDF, velikost 3.4 MB)

únor

201402.pdf
(formát PDF, velikost 3.2 MB)

leden

201401.pdf
(formát PDF, velikost 3 MB)

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz