Garáže na Dědině se stavět nebudou

Na sídlišti Dědina se nebudou stavět hromadné garáže. Místní lidé si jejich výstavbu buď nepřejí nebo je nehodlají využívat za předpokládanou cenu 1200 – 1500 korun měsíčně. Přestože všechna odborná stanoviska i každodenní zkušenosti poukazují na nedostatek parkovacích stání v této lokalitě, radnice plánovaný garážový dům v ulici U Valu stavět nebude. Lidé zřejmě budou dále parkovat všude, kde se dá, bez ohledu na dopravní předpisy.

„Rada nepovažuje v rámci svého mandátu otázku výstavby nadzemních hromadných garáží v této lokalitě za aktuální,“ uvedl radní Jan Záruba, který má dopravu ve své kompetenci. „Revitalizace sídliště proběhne bez navýšení kapacity parkovacích míst,“ dodal. Garážovým domem radnice chtěla vyřešit deficit parkovacích míst. Těch je v současné době celkem 750 proti 1760ti, která pro bytové domy v této lokalitě požaduje vyhláška. Původně se uvažovalo o variantě pětipodlažních garáží na slepém konci ulice U Valu s 292 parkovacími místy, která by přišla městskou část na 60 milionů korun.

„Zveřejnění zpracované studie vyvolalo velkou vlnu zájmu obyvatel sídliště, zahájili jsme jednání se sdružením nájemníků SON Dědina a shromažďovali jsme jednotlivé podněty,“ uvedla vedoucí odboru dopravy Dana Charvátová. Kvůli rozporným názorům radnice nakonec přistoupila k průzkumu veřejného mínění v dotčených částech sídliště Dědina, ve kterém vyjádřilo názor 976 respondentů. S výstavbou garážového domu souhlasilo za měsíční poplatek 1200 – 1500 Kč 40% obyvatel využívajících automobil. Dalších 41 % by souhlasilo pokud by byl nižší měsíční poplatek či garáže umístěny jinde. Devatenáct procent obyvatel nesouhlasilo s výstavbou vůbec nebo spíše nesouhlasilo. „Se stavbou garáží nesouhlasili zejména lidé z domů vedle plánovaných garáží. Obávali se hluku a zplodin z aut,“ potvrdila Blanka Hrnčířová ze SON s tím, že lidé by si garáže přáli, ale například na nevyužitých plochách kolem sídliště. „I když nevíme, komu vlastně patří,“ dodala.

„Na základě provedeného průzkumu byly projektové práce v listopadu zastaveny,“ sdělila Dana Charvátová s tím, že se zahájí hledání dalších možností pro stavbu garáží. Sama považuje zastavení výstavby za velmi neprozíravé. V ulicích Ciolkovského, U Valu ani Vlastina totiž nelze počet stání nijak navýšit.