Radnice opět ocenila nejlepší učitele

náhled souboruS počátkem školního roku dostali učitelé motivaci pro svoji práci. Radnice již posedmé ocenila práci nejlepších učitelů na základních školách v Praze 6.

Vyzdvihla nejen jejich každodenní úspěchy při vzdělávání dětí, ale i práci nad rámec jejich povinností. Ceny jim předal radní pro školství Ondřej Balatka. „Uznání si učitelé zaslouží, jsou to právě oni, kteří vytváří dobrou školu. Městská část jim může vylepšit podmínky. Například tím, že pracují ve školách, které jsme předtím kompletně opravili,“ řekl radní. Učitelé si kromě ocenění převzali i drobné dárky a finanční odměnu. 

Ocenění za vynikající výsledky v každodenní pedagogické práci

PaedDr. Stanislava Hávová, učitelka na I. stupni, s více než 40letou pedagogickou praxí. 21 let působí v ZŠ Dědina, kde se dlouhodobě zabývá integrací zdravotně postižených žáků a podílí se na tvorbě školního vzdělávacího programu pro I. stupeň.

Mgr. Tereza Hradecká, učitelka na II. stupni, s délkou pedagogické praxe 11 let v ZŠ Hanspaulka. Vyučuje český a německý jazyk a výraznou měrou se podílí na úpravách školního vzdělávacího programu, systému hodnocení žáků.

Ing. Eva Jeřábková, učitelka anglického jazyka s 10letou pedagogickou praxí v ZŠ nám. Svobody 2. Pro školní vzdělávací program zpracovala oblast výuky anglického jazyka, kterou následně rozšiřuje i v zájmových aktivitách, organizování studijních pobytů v zahraničí a přípravy žáků na jazykové soutěže. Letos byla oceněna titulem Best Teacher of English Award.

Mgr. Zuzana Šťástková, učitelka na I. stupni s 25letou pedagogickou praxí, z toho 7 roků učí v ZŠ J. A. Komenského. Z pozice speciálního pedagoga uplatňuje metody inkluzivního vzdělávání, iniciovala vznik Poradenského školního centra, kde se věnuje i předškolním dětem.

Marie Pokorná, učitelka na I. stupni, po 40 letech svého pedagogického působení zůstává věrná ZŠ Petřiny – sever. Vyučuje převážně anglický jazyk, při vzdělávání klade důraz na osobnostní rozvoj a potřeby celoživotního vzdělávání.

Ocenění za výjimečné výkony nad rámec běžných činností

Mgr. Hana Timková, učitelka na II. stupni, z 31 leté praxe vyučuje 6 roků matematiku, zeměpis a přírodopis v ZŠ Norbertov. Podílí se na tvorbě školního vzdělávacího programu, připravuje společensko-historické semináře. Věnuje se přípravě žáků na přírodopisně a zeměpisně zaměřené soutěže.

Lukáš Vokoun, učitel na II. stupni 7 let vyučuje TV v ZŠ Dědina. Vede družstva či jednotlivce, kteří opakovaně vítězí v soutěžích zaměřených na sportovní přípravu. Organizuje také lyžařské a zážitkové kurzy, je vedoucím kroužků atletiky, šachu a volejbalu.

Ocenění začínajících učitelů s méně než třemi roky praxe

Mgr. Klára Čermáková, učitelka na II. stupni vyučuje v ZŠ Pod Marjánkou rodinnou a výtvarnou výchovu. Svoji pedagogickou činnost obohacuje o mezipředmětové projektové vyučování, organizuje besedy a exkurze. Žáky vyšších ročníků úspěšně zapojila do osvětových projektů Červená stužka a LABESTRA.

Mgr. Lucie Musilová, učitelka na II. stupni, která v ZŠ Červený vrch třetím rokem vyučuje tělesnou výchovu a přírodopis. Vede kroužky plavání a florbalu, zajišťuje lyžařské výcvikové kurzy. Aktivně se účastní mezinárodního projektu Comenius.