Politická diskuze

parkovací zóny

Ing. arch. Eva Smutná (BEZPP za TOP 09) zástupkyně starosty zodpovědná za územní rozvoj a veřejný prostor

Parkovací zóny považuji za skvělý nadstandard residentům pro zajištění klidného zaparkování, ale ne jako obranu proti parkování řidičů z regionu, namísto budování P + R či garážových domů. Na Praze 6 se v této situaci právě ocitáme a zavedením zón pouze provizorně řešíme zásadní dluh z minulosti. V současné době sbíráme veškeré možnosti jak parkování řešit, prověřujeme všechny vhodné plochy, jejich vlastnictví a především napojení na MHD. Jako zásadní vnímáme zadržení řidičů z regionu na okraji městské části a připravujeme podklady pro jednání s hl. městem o využití pozemků na Dlouhé míli a v Ruzyni pro umístění P+R a jejich napojení na MHD. Dále vytipováváme vhodné plochy uvnitř obce pro parkování našich obyvatel, které s nimi budeme diskutovat a vítáme jejich podněty. Jako velmi důležité považujeme i jednání s představiteli Středočeského kraje o možném využití pozemků na hranici města.. Děláme vše pro to, aby Praha 6 přestala být transitní čtvrtí a velkým parkovištěm.

 

Mgr. Petra Kolínská (SZ) zástupce starosty pro dopravu, bezpečnost a památkovou péči

Zpoplatnit parkování nestačí. Většina obyvatel Prahy 6 si přeje zavedení zón placeného stání. Sníží se totiž počet míst, které zabírají zejména mimopražští, kteří dojíždějí do Prahy za prací. Po letech čekání to vypadá, že se v druhé polovině roku opravdu dočkáme. Zóny však nejsou zázračným lékem, který vyřeší všechny problémy s parkováním. Důležité je zrychlit práce na budování záchytných parkovišť na okrajích Prahy (Dlouhá Míle, železniční zastávka Ruzyně), tak zejména ve Středních Čechách v okolí vlakových nádraží. Nezbytnou součástí zavedení zón musí být také posílení veřejné dopravy. Např. ve Vídni stouplo využití městské veřejné dopravy po zavedení placeného stání o 25 %. Podporu si zaslouží také systém sdílení aut (tzv. carsharing), který nabízí auta za příznivější ceny než běžné autopůjčovny a osvobodí občany od výdajů a starostí spojených s vlastnictvím automobilu.

 

MUDr. Marián Hošek (KDU-ČSL) uvolněný zastupitel, předseda komise pro sociální a zdravotní problematiku

Parkovací zóny v Praze 6 jsou sice s napětím očekávané, ale samy o sobě problém parkování nevyřeší. Snad napomohou rezidentům v místě zón s větší jistotou nalézt vhodné parkovací místo a zajistí snížení „invaze“ těch, kteří dojíždějí do naší městské části - to ovšem za předpokladu, že využijí veřejnou dopravu, což by bylo nejvhodnější. Reálné chování řidičů budeme sledovat a určitě bude nutné reagovat na oblasti, které do zóny nejsou zahrnuty a stanou se objektem většího zájmu těchto řidičů. Chybějící záchytná parkoviště na okraji městské části a vhodnou kolejovou dopravu na Kladno prostě jen tak nenahradíme.

 

Ing. René Pekárek, CSc. (ČSSD) zastupitel, předseda kontrolního výboru

Zóny placeného stání začaly v Praze 1 fungovat v roce 1996, následně se rozrůstaly do Prahy 2, 3 a 7. Zavedení zón schválilo zastupitelstvo městské části Praha 6 (napříč politickým spektrem) už v prosinci 2008, následně na přání města byl projekt aktualizován. Hlavní město však jen slibovalo zavedení zón. Občané Prahy 6 zatím stále marně čekají! Proč? Přístup dřívějšího vedení města (koalice TOP 09 a ODS) a jeho nekoncepčnost ilustruje i rozhodnutí nevybudovat terminál P+R u stanice Veleslavín. To nebylo ani schopno připravit zavedení zón společně s prodloužením metra, kdy jejich potřeba kriticky narostla. Praha 6 dělá zdarma, na vrub rezidentům, parkovací servis cizím. Teprve nové vedení Hlavního města urychluje práce a v současné době je novela zón (omezení modrých ve prospěch smíšených a rozšíření možností úhrady parkování) představována městským částem. Budeme pečlivě sledovat a tlačit, aby byly splněny sliby.

 

Ing. arch. Martin Polách (ANO) zástupce starosty, zodpovědný za strategický rozvoj a veřejný prostor

Parkovací zóny v Praze 6… jsou nutné jako nikdy předtím. Parkování v Dejvicích je dlouhodobý problém, nicméně po zprovoznění prodlouženého metra došlo k jeho rozšíření z Dejvic do Veleslavína a Vokovic. Naše okrajová městská část slouží jako parkoviště dojíždějících Středočechů a Praha 6 potřebuje nástroj, který upřednostní její obyvatele, aby mohli parkovat ve své ulici. Při implementaci parkovacích zón je nutné pečlivě se zabývat rozsahem vymezených ploch, protože nestačí ochránit centrum Prahy 6, aby se problém přesunul do Liboce a na Dědinu. Zavedení parkovacích zón vnímáme jako silný nástroj pro zlepšení dopravy na území naší městské části a také jako podporu projektu železničního napojení Kladna. Platby pomocí aplikace nebo sms vítáme, chceme co možná největší podíl ploch s možností krátkodobého obslužného zastavení.

 

Mgr. Jan Lacina (STAN) zástupce starosty, předseda komise pro strategický rozvoj

Téma parkování v Praze 6 souvisí s chybějícími parkovacími domy, parkovišti P+R na okrajích metropole a také s rychlou a pohodlnou příměstskou železnicí, o níž se v našem obvodě po léta vedou emocionální - dosud nikam nevedoucí - debaty. Na parkovací zóny čekáme dlouhou řadu let. Zásadní je optimální mix mezi rezidenty a návštěvníky, kteří podporují drobné podnikání. Připravovaný systém prý dokáže tento poměr vyhodnocovat a optimalizovat. Velká debata se strhne nad tím, kolik má parkovací karta pro rezidenty stát a zda se budou udělovat - v Česku tolik populární - výjimky. Například Vídeň spočítala optimální cenu za celoroční parkování pro rezidenty ve výši ročního jízdného za MHD, u nás by to bylo 3.650 Kč ročně. Všechny majitele výjimek ve Vídni zveřejňují na internetu, aby se předešlo korupci. Klíčovou otázkou je, jak se s vybranými penězi naloží. Podle Starostů by se měly striktně investovat do nových parkovacích míst a trvalé kampaně na podporu veřejné dopravy.

 

Ing. Alan Zubr (ODS) zastupitel, místopředseda dopravní komise

Kdyby o zavedení parkovacích zón mohlo rozhodovat šestkové zastupitelstvo, byly by už v roce 2009. Přesně tak dlouho je ODS požaduje po magistrátu. Jsme přesvědčeni, že rozumnou cenovou politikou a kombinací rezidenčních a smíšených zón lze nastavit takový režim parkování, který bude výhodný pro rezidenty a majitele nemovitostí z Prahy 6, zlepší dostupnost služeb nejen na Dejvické či Bělohorské, a hlavně bude účinným nástrojem k regulaci parkování mimopražských řidičů. Současně požadujeme, aby peníze, které systém vygeneruje, byly plně investovány do budování parkovacích kapacit. Se zapojením moderních technologií při zavádění zón souhlasíme pouze v případě, že službu uživatelům zjednoduší a zároveň projekt nesmyslně nepředraží. Nechceme však, aby se část Prahy 6 stala pokusnou laboratoří při jejich implementaci. Praha 6 potřebuje rychlé a funkční řešení. Více na www.odspraha6.cz.

 

PhDr. Helena Briardová (KSČM) zastupitelka

Zóny jsou jen dočasným řešením. Zavedení celoměstských parkovacích zón s poplatkem přijatelným pro většinu občanů má KSČM ve svém volebním programu, protože může částečně a dočasně řešit současné dopravní problémy. Ty jdou na vrub minulých vedení hlavního města (ODS a TOP09), která po léta jen utápěla miliardy z městského rozpočtu ve stavbě tunelových systémů, jež do města vtáhnou další tranzitní automobilovou dopravu. Přitom účinným řešením by bylo dokončení vnějšího okruhu s řetězcem parkovacích ploch P+R a na ně navazující kolejovou dopravou do centra, což by příjezd mimopražských aut do Prahy omezilo. Sami Pražané navíc už dnes vlastní víc automobilů, než je počet parkovacích míst na ulicích. Příjmy, které se získají z poplatků za parkování, bychom proto měli urychleně investovat do výstavby velkokapacitních podzemních garáží nebo garážovacích domů.