Školáci si vylepší učení díky grantu

náhled souboruTéměř čtyři a půl milionu korun jako grant z Evropských sociálních fondů získaly čtyři základní školy v Praze 6: ZŠ náměstí Interbrigády, ZŠ Červený Vrch, ZŠ Pod Marjánkou a ZŠ Emy Destinnové.

Ředitelé těchto škol ­ Jindřich Kitzberger, Jana Matoušová, Marcela Pácalová a Ludmila Fišerová společně vypracovali pro své žáky na druhém stupni vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti. V průběhu dvou let budou program pilotně ověřovat.

Program je zaměřen na práci žáků s textem a jeho cílem je příznivě ovlivnit schopnost vlastního učení. "Tuto možnost nabízíme co nejširšímu spektru žáků od talentovaných až po žáky s handicapem," sdělila Jana Matoušová, ředitelka bezbariérové ZŠ Červený Vrch a dodala: "Evropská Unie totiž podporuje rovné příležitosti pro všechny děti."

Ředitelky škol s rozšířenou výukou jazyků Marcela Pácalová a Ludmila Fišerová shodně doufají, že pomocí nových metod zintenzívní na svých školách výuku cizích jazyků: "Žáci budou pracovat v polyfunkční učebně s pěti počítači připojenými na internet a vybavenými knihami a časopisy. Taková učebna bude na každé ze čtyř jmenovaných škol vybavena z peněz grantu, ostatní peníze budou dotovat asistenta a všechny učitele, kteří budou program ověřovat v rámci svých předmětů."

Koordinátorem celého projektu je ředitel z ZŠ nám. Interbrigády Jindřich Kitzberger. "Vypracovat zadání grantu nebylo lehké, program vychází z mnoha teoretických dokumentů jako je např. Lisabonská strategie (směry a cíle EU ve vzdělávání) nebo Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha), ale je nastaven pro praktické potřeby dětí a učitelů," říká. Podle něj bude výstupem programu mimo jiné lépe připravit žáky základních škol na další studijní dráhu i na život a práci ve vícejazyčné Evropě i ve společnosti, zaměřené na stálé zvyšování vzdělanosti a informovanosti občanů.

 

Další učebny s počítači a připojením na internet přibudou díky grantu na čtyřech základních školách.