Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Na radnici proběhl personální audit, který doporučil snížit počet úředníků o desetinu. Překvapilo Vás to? Jak radnice pomůže lidem, kteří finančně nezvládnou deregulaci nájmů? Radnice se připojila k systému Czech POINT. Využívají ho lidé?

Na radnici proběhl personální audit, který doporučil snížit počet úředníků o desetinu. Překvapilo Vás to?
 Rozhodně je vždy důležité mít i pohled zvenčí. Když jste nějakou dobu součástí organizace, ztrácíte odstup. I proto jsme se rozhodli akceptovat doporučení auditu v plném rozsahu. Provedeme i jiné organizační změny, které povedou k výrazným finančním úsporám. Je pravda, že k těmto změnám přistupujeme v době, kdy je finanční situace městské části velice dobrá, ale nejlepší léta jsou nejvhodnějším obdobím, kdy hledat úspory. Nechceme se dostat do situace jako stát, kdy prohospodaříme, co můžeme, a pak nám nezbude, nežli si brát úvěr. Navíc cílem tříměsíčního auditu nebyla jen úspora peněz, ale i zlepšení služeb pro občany. V provádění auditů budeme pokračovat. Další, jehož výsledky budou známy za dva měsíce, je komunikační, a zjišťoval, zda úředníci komunikují slušně a odborně.
 
 Jak radnice pomůže lidem, kteří finančně nezvládnou deregulaci nájmů?
 Přestože tíži deregulace schválené minulou vládou pocítí nájemníci obecních bytů zhruba za dva roky, my jim chceme pomoci už dnes a připravili jsme pravidla pro výměnu bytů větších za menší. Zaměřili jsme se především na pomoc osamělým starým lidem, kteří nemají rodinu a deregulace by je mohla tvrdě zaskočit. Od listopadu neobsazujeme uvolněné byty, abychom je mohli použít podle schválených pravidel k výměnám. Předpokládáme, že bychom v průběhu času mohli seniorům nabídnout k výměně kolem dvou set bytů. Do tohoto počtu patří i 53 bytů v novém seniorském domě Nová Ořechovka ve Střešovicích.
 
 Radnice se připojila k systému Czech POINT. Využívají ho lidé?
 Možnost získat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského bez běhání po úřadech jsme odstartovali před měsícem. Za tu dobu pracovnice informační kanceláře vydali okolo stovky ověřených výstupů. Mnozí si však myslí, že toto pracoviště je určeno k nahlížení do rejstříků. Tak to je omyl. Je určeno pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku, přičemž tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.