Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Usnesení rady ›› detail/podstránka

Usnesení rady MČ Praha 6

Kdy: Číslo: Rok:
Výpis záznamů 125 z celkového počtu 18455 vyhovujících záznamů.
Číslo Datum Název usnesení Připojené přílohy
RMČ 2844/21 21.09.2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce plastiky Housenky raného kapitalismu

NE

RMČ 2843/21 21.09.2021 Pracovní cesta zástupců MČ Praha 6 do Muratpasa (Turecko)

NE

RMČ 2842/21 21.09.2021 Poskytnutí finančních darů laureátům ocenění Vynikající učitel 2021

NE

RMČ 2841/21 21.09.2021 Odvolání MČ P6 jako účastníka řízení proti Rozhodnutí - společné povolení Odboru výstavby ÚMČ Praha 6 č.j.: MCP6 283570/2021, SPIS. ZN.: SZ MCP6 328263/2020/OV/Ja, značka: D-1418/Dejvice pro stavební záměr "Stavební úpravy bytového domu Flemingovo nám. 14

1,

RMČ 2840/21 21.09.2021 Uzavření dodatku č. 1 k "Memorandu o společném zájmu"

1,

RMČ 2839/21 21.09.2021 Stanovisko a připomínky MČ P6 k Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 ÚP SÚ HMP

1,2,

RMČ 2838/21 21.09.2021 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby podzemních kontejnerů Vokovická

NE

RMČ 2837/21 21.09.2021 Vystavení objednávky č. ODŽP/226/2021 na opravu a údržbu mlatových cest

NE

RMČ 2836/21 21.09.2021 Uzavření objednávky č. ODŽP/00227/2021 na kosení travnatých ploch, vyhrabání spadaného listí, úklidu pásů komunikační zeleně a strojového úklidu psích exkrementů

NE

RMČ 2835/21 21.09.2021 Uzavření smlouvy o dílo na akci „Projektová a inženýrská činnost - MŠ Libocká - celková rekonstrukce vč. 2 třídní přístavby MŠ s výtahem“

NE

RMČ 2834/21 21.09.2021 Přiznání odměny vedoucí organizační složky MČ Praha 6 PRO 6

NE

RMČ 2833/21 21.09.2021 Přiznání odměny ředitelce p.o. Pečovatelská služba Praha 6

NE

RMČ 2832/21 21.09.2021 Přiznání odměny ředitelce p. o. Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)

NE

RMČ 2831/21 21.09.2021 Metodický pokyn ke stanovení postupu vymáhání pohledávek z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů, nebytových prostor a pozemků svěřených Městské části Praha 6

NE

RMČ 2830/21 21.09.2021 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

1,

RMČ 2829/21 21.09.2021 Aktualizace odpisových plánů ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, ZŠ a MŠ Bílá 1, ZŠ Pod Marjánkou

NE

RMČ 2828/21 21.09.2021 Výpověď z nájmu bytu

NE

RMČ 2827/21 21.09.2021 Pronájem bytu v domě Jílkova ul.

NE

RMČ 2826/21 21.09.2021 Pronájem náhradní bytové jednotky v domě Rooseveltova ul.

NE

RMČ 2825/21 21.09.2021 Pronájem volných nebytových prostor a jednotek z výběrového řízení

NE

RMČ 2824/21 21.09.2021 Zveřejnění záměrů MČ Praha 6 pronajmout volné nebytové jednotky a prostory formou výběrového řízení

NE

RMČ 2823/21 21.09.2021 Uzavření smlouvy o dílo a o poskytování služeb - Komunitní kompostování

NE

RMČ 2822/21 21.09.2021 Prodloužení termínů plnění úkolů uložených usneseními RMČ Praha 6

NE

RMČ 2821/21 21.09.2021 Dohody o narovnání se zhotoviteli Archeo Pro o.p.s. a UCA a.s.

NE

RMČ 2820/21 21.09.2021 Vyřazení majetku

1,

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/usneseni_rada ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz